انتشارات دانش بنیان قرآنیوم

مرکز مقابله و پاسخ به اهانت‌ها و تحرکات‌ جریان های شیطانی علــیه ساحت مقدس ائمه اطهار ، قرآن کریم ، اعتاب مقدسه و سایر مقدسات اسلامی

دعای هفتم صحیفه سجادیه با دستخط منسوب به امام سجاد علیه السلام

Quranium Publishing presents its works in the form of Non Fungible Token or NFT

  • ۷۷۲

Quranium Publishing presents its works in the form of Non Fungible Token or NFT. While announcing this news, the director in charge of Quranium Publishing said that for the first release of the institute's products, a  PDF file of the Holy Quran with the handwriting attributed to Imam Hassan Mojtaba PBUH as a Non Fungible Token or NFT at a gift price of $ 114 million for the reconstruction of the holy shrine of Imams of baqia  It sells. Hamid Rabei, in charge of Qur'anium publications and the executor of the plan to revive the manuscript and recreate the works attributed to the Imams in the Central Library of Astan Quds Razavi  added this unique copy of the Holy Qur'an after reviving the manuscript attributed to Imam Hassan Mojtaba (as) from the Qur'an No 13 of the Central Library  Astan Quds Razavi has been recreated for the first time.   Read more  ...

ویدئوی احیاء دستخط و بازآفرینی قرآنهای منسوب به ائمه اطهار (ع) : برای نمایش روی تصویر کلیک کنید

مطالب پیشنهادی