انتشارات دانش بنیان قرآنیوم

مرکز مقابله و پاسخ به اهانت‌ها و تحرکات‌ جریان های شیطانی علــیه ساحت مقدس ائمه اطهار ، قرآن کریم ، اعتاب مقدسه و سایر مقدسات اسلامی

دعای هفتم صحیفه سجادیه با دستخط منسوب به امام سجاد علیه السلام

چه اسراری درحدیث کساء نهفته است

حدیثی که از قول مادر بیان می شود . عَنْ فاطِمَةَ الزَّهْراَّءِ عَلَیهَا السَّلامُ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِوَآلِهِ قالَ سَمِعْتُ فاطِمَةَ اَنَّها قالَتْ دَخَلَ عَلَی اَبی رَسُولُ اللَّهِ چه اسراری در این حدیث نهفته است اسراری از مراتب عالم وجود که پنج تن آل عبا در این زمین خاکی آن را به تصویر کشیدند ... جایی که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم به خانم فرمودند : اِنّی اَجِدُ فی بَدَنی ضُعْفاً فَقُلْتُ لَهُ اُعیذُک بِاللَّهِ یا اَبَتاهُ مِنَ الضُّعْفِ آقا رسول الله چرا به ام ابیها مراجعه می کنند ؟ ایشان در چه مقامی هستند ؟ تنها ام ابیها می تواند این ضعف ناشی از هیمان توجه به عالم عقل را از آقا رسول الله رفع نمایند به همین خاطر ایشان ام ابیها هستند اینجا زنی باید باشد در مقام قلب قلب باید آنچه در مقام جمع الجمعی دریافت می شود تفصیل دهد برای به تعین یافتن وجود ام ابیها لازم است چرا که او قابل است این حقایق باید به واسطه قلب او تفصیل یابد و در عالم تجلی پیدا کند .... آری ایشان پناه می برند به اسم الله ،جامع جمیع اسماء فَقُلْتُ لَهُ اُعیذُک بِاللَّهِ آنچه که ضعف را در بدن پیامبر ایجاد کرده مقام هویت مطلقه احدیت ذات در وجود مبارک حضرت است که در بدن جسمانی حضرت ضعف را ایجاد کرده ،

{باید یک زن وجود داشته باشد که واسطه باشد بین عقل پیغمبر و موجودات عالم که بتواند با عقل پدرش یک اتحاد تام پیدا کند، نور را از پدرش بگیرد و بعد تنزل بدهدبه مرتبه قلب خودش و بعد این اسماء را باز کند و بعد از این که باز کرد اینها را به مرتبه طبیعت تنزل بدهد و موجودات را بیافریند.  از قلب حضرت زهرا همه موجودات پدید آمده اند. لذا مادر همه ما و همه موجودات حضرت زهرا سلام الله علیها هستند.

 

لذا معلوم می شود که حضرت زهرا فضیلتی دارد که لولاک فاطمه و ما خلقنا لکم.  این طور نیست که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مقامش از پیغمبر بالاتر هست نه این طور نیست. نه اینکه پیغمبر اکرم مرتبه قلب را نداشته باشد که بگوییم نقص دارد. دارد ولی تحت شعاع نور عقلش هست لذا قلب نمی تواند خیلی در رسول خدا فعالیت کند. پیغمبر اکرم قرآن را که نازل کرد می فرماید نزله علی قلبک.  بر قلب پیغمبر نازل شد

که تا عالم طبیعت هست این مدیون حضرت زهرا ست لذا می فرماید اگر او نبود شما را خلقتان نمی کردم، اگر او نبود، شما ها در مرتبه عقل هستید. پیغمبر و علی (ع) در مرتبه عقل هستند بنابراین همان جا می ماند. شما فرض کنید نطفه در بدن مرد بماند دیگر بچه که نمی شود باید وارد رحم زن شود تا متکثر شود.

این هم همین است باید نور الله از عقل اول وارد رحم قلب فاطمه شود تا در آنجا متکثر شود و عالم پدید بیاید. حضرت زهرا این دو خصوصیت خودش را یعنی خصوصیت عقل بودن و قلب بودن، این دوتا را در اولاد خودش قرار داد یعنی در یازده امامی که اولاد او هستند این دو مقام را درهمه آن یازده نفر قرار داد بنابراین همه آن یازده امام هم در مقام عقل هستند و هم در مقام قلب. به عبارت دیگر اینها در مقام عقلشان یوم الجمع هستند و در مقام قلبشان لیلة القدر هستند. اینها در مقام عقلشان کتاب مکنون هستند و در مقام قلبشان کتاب مبین هستند. در مقام عقلشان قرآن هستند یعنی جمع و در مقام قلبشان فرقان هستند یعنی متفرق. در مقام عقلشان علی هستند و در مقام قلبشان فاطمه هستند.}(1)

 پس علت ایجاد این ضعف این حقیقت می تواند باشد .

 

برمیگردیم به حدیث شریف کساء

فَقُلْتُ لَهُ اُعیذُک بِاللَّهِ یا اَبَتاهُ مِنَ الضُّعْفِ

فَقَالَ یا فاطِمَةُ ایتینی بِالْکساَّءِ الْیمانی فَغَطّینی بِهِ فَاَتَیتُهُ بِالْکساَّءِ

الْیمانی فَغَطَّیتُهُ بِهِ وَصِرْتُ اَنْظُرُ اِلَیهِ وَاِذا وَجْهُهُ یتَلاَلَؤُ کاَنَّهُ الْبَدْرُ

فی لَیلَةِ تَمامِهِ وَکمالِهِ

 بِالْکساَّءِ الْیمانی

رسول الله کساء یمانی را از ام ابیها طلب می کند

حقیقت این کساء یمانی چیست ؟

اثر وجودی این کساء یمانی چیست که وقتی ام ابیها

فَغَطَّیتُهُ بِهِ وَصِرْتُ اَنْظُرُ اِلَیهِ وَاِذا وَجْهُهُ یتَلاَلَؤُ کاَنَّهُ الْبَدْرُ

فی لَیلَةِ تَمامِهِ وَکمالِهِ

اثر این کساء را در وجه پدر خود می بیند که

یتَلاَلَؤُ کاَنَّهُ الْبَدْرُ

فی لَیلَةِ تَمامِهِ وَکمالِهِ

آقا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در مقام عقل ، نور الله از عقل اول باید وارد رحم قلب فاطمه شود تا در آنجا متکثر شود

إنّا انزلناهُ فی لیلة القدر

این نور باید از یوم الجمع عقل به قلب فاطمه زهرا سلام الله علیها که لیلة القدر است بتابد و در آنجا مانند منشوری این نور را تجزیه کرده تا عالم آفرینش پدیدار و تدبیر شود ....

آری خانمفاطمه زهرا سلام الله علیها

 وَصِرْتُ اَنْظُرُ اِلَیهِ

با نگاهش .....

یتَلاَلَؤُ کاَنَّهُ الْبَدْرُ

البدر

( ابجد صغیر البدر =21 = ابجد صغیر زهرا )

( ابجد وضعی البدر =39=ابجد وضعی بینات علی)

در این نگاه حضرت زهرا با پدرشان اتحادی برقر ار می کنند ، ام ابیها .......

البدر را در وجه پدرش نظاره می کند ....

************************************

آری حقیقت کساء یمانی .....

(ابجد کبیر "الکساء الیمانی" =255 ) 200 +55 که 55 ابجد وضعی بینات فاطمه است ،

الکساء الیمانی تجلی فاطمه است ،

اسرار و رابطه کساء یمانی با بسم الله الرحمن الرحیم چیست ؟

ابجد کبیر " کسا یمانی =192 = ابجد " امام علی"

کساء یمانی همان حقیقت ولایت علی ابن ابیطالب است

مقام جمعی بسم الله الرحمن الرحیم که تمام حقیقت قرآن درون آن نهفته است ،

تمام حقیقت قرآن و نور قرآن تحت این کساء جمع اند ،

بسم الله الرحمن الرحیم همان کساء یمانی است

چرا که 19 حرف دارد " ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ی م "

و پنج  تنی که زیر این کساء یعنی بسم الله الرحمن الرحیم جمع اند نیز جمعا ( در مقام جمعی ) 19 حرف دارند :

(م ح م د ، ع ل ی ، ف ا ط م ه ، ح س ن ، ح س ی ن )

آری 19 حرف

این دو عدد 19

این اتحاد را می رساند

یک حقیقت واحد ........

*****************************

ابجد وضعی " الکساء الیمانی "= 102 = ابجد وضعی بینات " توحید " = کبیر بینات " علی "

علی ظاهر است و زهرا باطن

اما باطنا فی ظهوره و یا ظاهرا فی بطونه

فالحقّ عیْن ما ظهر فی حال بطونه وَ عیْن ما بطن فی حال ظهورِه

الاول و الاخر و الظاهر و الباطن همه یک حقیقتند

در ذات همه هو است

مقام اطلاق است .....

وَ یَا بَاطِناً لَیْسَ یَخْفَى‏ وَ یَا ظَاهِراً لَیْسَ یُرَى یَا مَوْصُوفاً لاَ یَبْلُغُ بِکَیْنُونَتِهِ مَوْصُوفٌ وَ لاَ حَدٌّ مَحْدُودٌ....

 ________________________

(1): مقامات حضرت زهرا سلام الله علیها علامه مروجی سبزواری

 

منبع : عرفان ابجد

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی

ویدئوی احیاء دستخط و بازآفرینی قرآنهای منسوب به ائمه اطهار (ع) : برای نمایش روی تصویر کلیک کنید

مطالب پیشنهادی